(一)Garantie- en vervangingsbeleid

Alle Himo-fietsen vallen onder onze 1-jarige, allesomvattende fabrieksgarantie voor de eigenaar tegen alle fabricagefouten. (Alle gratis accessoires vallen niet onder de garantieservice.)

 

(二)Garantieperiode en Doelgroepvoorwaarden.

1. De garantie wordt automatisch geregistreerd wanneer de eerste koper het product bestelt en vervolgens ontvangt in onze online winkel en is alleen van toepassing op de eerste koper.

2. Wat de garantieoverdracht betreft, kan de e-bike-ontvanger alleen van de garantie profiteren als aan beide van deze voorwaarden is voldaan:

(1), Het pakket van 1 jaar is niet verlopen sinds de eerste eigenaar het heeft ontvangen;

(2) De nieuwe eigenaar heeft de naam van de oorspronkelijke koper en het oorspronkelijke bestelnummer.

 

(三) Gedekte producten

Himo zal elk onderdeel vervangen dat geacht wordt defect of beschadigd te zijn (inclusief schade opgelopen tijdens de verzending), behalve in geval van een gebruikersfout. De garantie dekt de vermelde producten en volgt de onderstaande voorwaarden:

 

1, Kader

(1), Himo ebike-frames worden gedekt door een vervangingsgarantie van 10 jaar.

(2), Frameproblemen die zijn uitgesloten van deze garantie omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

(3), Corrosie, verfvervaging, krassen en stootsporen Impactschade, niet-omkeerbare wijziging (zoals boren of lassen)

(4), kettingkast gemonteerd op het frame, indien van toepassing.

 

2, Batterijen

(1), Himo-batterijen worden gedekt door een pro rata garantie van 1 jaar.

(a), Tijdens de eerste 1 dienstjaren wordt een defecte batterij kosteloos gerepareerd of vervangen voor de klant. de garantieperiode voor een gerepareerde of vervangen batterij blijft ongewijzigd vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

(b) Na de eerste 1 dienstjaren wordt een pro rata tegoed, gebaseerd op de dienstmaanden, toegepast op de aankoop van een nieuwe batterij. Op batterijen die tegen een pro rata prijs zijn aangeschaft, wordt een nieuwe garantie van 1 jaar geleverd, gebaseerd op de pro rata aankoopdatum.

(c), Er vindt geen contante terugbetaling plaats.

(d) Batterijen kunnen uitsluitend rechtstreeks door Himo worden beoordeeld en defect bevonden.

 

(2), Deze beperkte garantie dekt niet:

(a), Defecten of schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik (inclusief maar niet beperkt tot stuntrijden, racen of andere soortgelijke activiteiten die niet consistent zijn met het beoogde gebruik van de Producten), onjuiste opslag, abnormale blootstelling aan vloeistoffen blootstelling aan chemicaliën, vocht, schuurmiddelen, zand of vuil, verwaarlozing of abnormale fysieke, elektrische of elektromechanische belasting;

(b), Defecten of schade veroorzaakt door particuliere wijziging;

(c) Krassen, deuken en cosmetische schade, tenzij veroorzaakt door Himo;

(d) Producten waarvan het serienummer of de streepjescode is verwijderd, onleesbaar, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

(e) Defecten of schade aan de Producten veroorzaakt door het gebruik van accessoires, producten of hulp-/randapparatuur die niet door Himo voor de Producten is geleverd of goedgekeurd;

(f) Defecten of schade veroorzaakt door montage, testen, bediening, onderhoud, installatie, service, reparatie of aanpassing van de producten op een manier die afwijkt van de montage-instructies of de gebruikershandleiding;

(g) Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken zoals een botsing, brand, overstroming, storm, bliksem, aardbevingen, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, doorgebrande zekeringen of oneigenlijk gebruik van een elektrische bron.

 

(3) Bovendien dekt deze beperkte garantie, met betrekking tot de batterij, geen defecten of schade die voortvloeien uit de volgende acties of situaties:

(a) Opladen met een batterijlader die niet bedoeld of geschikt is voor gebruik met de batterij;

(b), Onjuist gebruik van een batterijlader;

(c) Als een van de zegels op de batterij verbroken is of tekenen van geknoei vertoont;

(d), Als de batterij is gebruikt in andere apparatuur dan de fiets waarvoor deze is gespecificeerd.

 

3, Onderdelen & Componenten

Originele Himo-onderdelen en componenten worden gedekt door een beperkte garantie van 1 jaar. (Als er meer dan 15 dagen zijn verstreken sinds de datum van ontvangst van de fiets, zijn voor het vervangen van onderdelen binnen de garantieperiode verzendkosten nodig.)

 

(1), Deze beperkte garantie dekt niet:

(a), Onderdelen die zijn aangetast door corrosie als gevolg van blootstelling aan de elementen (vocht, hitte, enz.);

(b) Schade of verslechtering van de oppervlakteafwerking, het uiterlijk of de esthetiek van het product;

(c), De garantie op het frame, vorken, stuur, zadelpen, zadel, remmen, verlichting, crankstel, pedalen, velgen, wielnaaf, vrijloop, cassette, derailleur, shifter, motor, gaspedaal, controller, kabelboom , LCD, standaard, reflectoren en hardware worden slechts één week na ontvangst van de goederen verlengd. Onderdelen die na zeven dagen tijdens gebruik beschadigd raken, worden aan de klant in rekening gebracht;

(d), Arbeidskosten voor vervanging of vervanging van onderdelen;

(e), Defecten of schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik (inclusief maar niet beperkt tot stuntrijden, racen of andere soortgelijke activiteiten die niet consistent zijn met het beoogde gebruik van de producten), onjuiste opslag, abnormale blootstelling aan vloeistoffen , chemicaliën, vocht, schuurmiddelen, zand of vuil, verwaarlozing of abnormale fysieke, elektrische of elektromechanische belasting;

(f) Krassen, deuken en cosmetische schade die niet door Himo zijn veroorzaakt;

Producten waarvan het serienummer of de streepjescode is verwijderd, onleesbaar, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

(g) Defecten of schade aan de Producten veroorzaakt door het gebruik van accessoires, producten of hulp-/randapparatuur die niet door Himo voor de Producten is geleverd of goedgekeurd;

(h) Defecten of schade veroorzaakt door onjuiste montage, testen, bediening, onderhoud, installatie, service, reparatie of aanpassing op een manier die afwijkt van de montage-instructies of de gebruikershandleiding;

(i) Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken, zoals een botsing, brand, overstroming, storm, bliksem, aardbevingen, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, doorgebrande zekeringen of oneigenlijk gebruik van een elektrische bron.

(j), Gewone slijtage die niet het gevolg is van defecten in vakmanschap of materialen. Slijtage kan door Himo worden beoordeeld.

 

(2), Onderdelen die doorgaans niet worden gedekt, omvatten maar zijn niet beperkt tot:

Remblokken; rotoren; spaken; banden/binnenbanden; kettingen; kettingringen; cassettes; crankstel;

 

(四) Claimproces

1, Garantieclaims

(1), Alle claims op deze garantie moeten via Himo worden ingediend en worden ingediend bij customers@himobike.com. Bij elke garantieaanvraag moeten een aankoopbewijs en foto's of video's van het beschadigde product worden ingediend. Voordat u een garantieclaim indient, wordt u aangeraden contact op te nemen met Himo via customers@himobike.com, omdat er mogelijk een eenvoudige oplossing voor uw probleem bestaat waarvoor u geen claim hoeft in te dienen. Geldige garantieclaims die binnen 1 jaar na de eerste aankoop worden ingediend, worden via Himo verwerkt.

(2) Voor het vervangen van het LCD-scherm, de motor, de controller en/of de batterij is een borgsom vereist, die volledig wordt terugbetaald na ontvangst door Himo van de onderdelen die moeten worden vervangen.

(3), Himo zal geen enkel onderdeel vervangen zonder eerst foto's of video van het beschadigde product te zien. klanten moeten dit bewijs per e-mail verstrekken.

 

Let op: Himo biedt gratis componenten en vervangende onderdelen aan (hoewel verzendkosten niet zijn inbegrepen), en eventuele installatiekosten worden niet door Himo gedekt zonder toestemming van het after-salesteam.

 

2, Claims voor transportschade

(1), In zeldzame gevallen kan het ontvangen artikel beschadigd raken tijdens het transport. Als er transportschade optreedt, neem dan contact op met ondersteuning@himobikes.com en bezorg ons foto- of videobewijs.

(2) Gratis accessoires komen niet in aanmerking voor vervanging of compensatie als ze tijdens het transport worden bekrast.

 

LET OP: Wij accepteren geen claims voor transportschade die meer dan 7 dagen na ontvangst van producten worden ingediend.